Tag Archives: xin việc

TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm in bill bán hàng Kiểm tra tiền và nhận tiền của khách Xuất hóa đơn bán hàng cho khách Chốt tiền mặt thanh toán, tiền thẻ thanh toán báo cáo cho cấp quản lý mỗi ngày Lập các báo cáo chốt ca làm việc Giải quyết các vấn […]