Chả Giò - Thịt Hộp - Khoai Tây Chiên

Bắp Hạt Đà Lạt 1KG

58.000

Bò Viên - Cá Viên

Tôm Viên 500g 80v

62.000
25.000
32.000
32.000
32.000
120.000