Hình dáng, cấu tạo, hương vị và nhiệt độ tan chảy hoàn toàn đồng nhất và hoàn hảo.
Tiết kiệm tối đa thời gian và tránh lãng phí.
Hương vị phô mai nguyên chất.
Tan chảy tốt.
Thời hạn sử dụng dài mang lại tính ổn định cao và nhất quán