663.000
105.000

Đậu Các Loại

Đậu Sốt Cà Fiama, 400g

29.000

Đậu Các Loại

Đậu Đỏ 400g

30.000

Đậu Các Loại

Đậu Chick Peas (Gà) 400g

30.000

Đậu Các Loại

Đậu Trắng 400g

30.000

Cà Chua - Ketchup

Tomato Ketchup 300g Heinz

28.000

Cà Chua - Ketchup

Cà Paste 800gr

75.000

Đồ Khô

Mứt Dâu/Cam 14g

2.500