25.000
32.000
32.000
32.000

Chả Giò - Bánh Bao

Chả Giò Rế Chay

46.000

Chả Giò - Bánh Bao

61.000

Chả Giò - Bánh Bao

Chả Giò Rế Hải Sản

65.000

Chả Giò - Bánh Bao

Real Chả Giò Thịt

66.000