Chả Giò - Thịt Hộp - Khoai Tây Chiên

Bắp Hạt Đà Lạt 1KG

58.000

Bò Viên - Cá Viên

Tôm Viên 500g 80v

62.000
25.000
32.000
32.000
32.000

Chả Giò - Thịt Hộp - Khoai Tây Chiên

Tàu Hủ Basa 250g

27.000

Chả Giò - Thịt Hộp - Khoai Tây Chiên

Há Cảo Thịt 500gr

65.000

Chả Giò - Thịt Hộp - Khoai Tây Chiên

Rau Củ Hỗn Hợp Đà Lạt 1KG

67.000

Chả Giò - Thịt Hộp - Khoai Tây Chiên

Đậu Hà Lan 1kg

70.000

Chả Giò - Thịt Hộp - Khoai Tây Chiên

Khoai Tây Chiên Finest 10mm

60.000