Ba Rọi - Dăm Bông - Xúc Xích

Xúc Xích Gà 7Cm 500g Legourmet

121.000

Ba Rọi - Dăm Bông - Xúc Xích

Hot Dog Heo

125.000

Ba Rọi - Dăm Bông - Xúc Xích

Xúc Xích Deli Sumo 500G

110.000

Ba Rọi - Dăm Bông - Xúc Xích

Xúc Xích Đức

128.000

Ba Rọi - Dăm Bông

Thịt Da Bao Ba Chú Beo 500gr

126.500

Ba Rọi - Dăm Bông

Dăm Bông Vai Ba Chú Beo 500gr

132.000