CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN

Các giấy chứng nhận

GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Đây là giấy chứng nhận nếu rõ thông tin về nguồn gốc, quy cách, hình thức nhập khẩu, cách thức đóng gói,…của sản phẩm cá hồi.

Như mọi người đều thấy rõ:

  • Sản phẩm Nam Khải Phú nhập khẩu là nguyên con Cá Hồi Atlantic (Whole Atlantic Salmon),
  • Nguồn gốc xuất xứ ở Na Uy ( in Norway).
  • Hình thức nhập là nguyên con có đầu và bỏ ruột (head on gutted).
  • Hình thức đóng gói: thùng xốp với đá ướp lạnh (styrofoamboxes with wet ice).
  • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ vận chuyển luôn dưới 2oC cho cả sản phẩm lẫn phương tiện vận chuyển. Phương tiện vận chuyển phải sạch sẽ, đóng kín.
  • Các giấy chứng nhận: có đầy đủ các giấy chứng nhận GAP quốc tế ( Global GAP), ASC (Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản – một giấy chứng nhận uy tín của thế giới), …

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cấp bỞi Cục an toàn thực phẩm.

Giấy chứng nhận này chứng minh công ty Thế Hệ Mới có đầy đủ điều kiện về máy móc, vệ sinh an toàn thực phẩm,…để pha lóc, đóng gói, bảo quản cá hồi và các loại thịt như thịt bò, gà, heo, cừu nhập khẩu.